Certifikáty

 

Autorizačné osvedčenie číslo 5481*I2 v  kategórii:
Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb /vodohospodárske stavby/

Vydala: Slovenská komora stavebných inžinierov


 

Autorizačné osvedčenie číslo 5481*I4 v  kategórii:
Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie budov
/zdravotnotechnické zariadenia  a inštalácie/

Vydala: Slovenská komora stavebných inžinierovAutorizačné osvedčenie číslo 3000176 v  kategórii:
Inžinier pre stavby vodného hospodárstva a krajinného inžinierstva

Vydala: Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe


 

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu:
Riadenie projektov metodikou PRINCE2® – Foundation

Vydal: INBOX SLOVAKIA s.r.o.

 

Medzinárodný certifikát číslo 04103859-01-KTT8 v kategórii:
Riadenie projektov metodikou PRINCE2® – Foundation

Vydal: APMG International, AXELOS


SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE
Cadkon + MEP
AutoPEN

© 2018 - 2022 │ Ing. Šimon Stupák │ Všetky práva vyhradené