Portfólio stavieb

ZOZNAM PROJEKTOV

Názov stavbyPredmet riešenia (stavebný objekt)
ŽDIAR – novostavba rodinného domuVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
GÁNOVCE – Rozšírenie kanalizácie ul. PoľnáProjektové práce a technické (ekonomické) poradenstvo ohľadom
plánovanej PD stavby
JAMNÍK – Splašková kanalizácia a ČOV, SO 01 KanalizáciaProjektové práce a technické (ekonom.) poradenstvo v súvislosti s plánovanou PD zmeny stavby pred jej dokončením
Hranovnica - 2 existujúce rodinné domyVodovodné prípojky
Závada – odvodnenieProjektové práce a technické (ekonomické) poradenstvo ohľadom
plánovanej PD stavby
Ždiar - 3 rodinné domyVodovodné prípojky
Hranovnica - existujúca požiarna zbrojnicaKanalizačná prípojka
Hranovnica - existujúca kanalizácia obceTechnické a ekonomické poradenstvo ohľadom plánovanej rekonštrukcie
Hôrka - novostavba rodinného domuVodovodná a kanalizačná prípojka
Hranovnica - existujúci rodinný domVodovodná a kanalizačná prípojka
Reľov – rozšírenie vodovoduVerejný vodovod (rozvádzacie potrubie)
Štrba – obnova vodovodu na ul. ČSL armádyVerejný vodovod
Gánovce - Protipožiarne zabezpečenie obceVodovodná prípojka, Vodomerná a armatúrna šachta, Nádrž vody (podzemná) na hasenie požiarov
Odorín – rozšírenie kanalizácie okolo PZVerejná splašková kanalizácia, prestavba jestvujúcej dažďovej kanalizácie (odvodnenie cesty)
Mengusovce – Novostavba RDVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Odorín – rozšírenie vodovodu Za Majerom a okolo PZVerejný vodovod
Spišská Belá - rozšírenie splaškovej kanalizácieVerejná kanalizácia
Odorín – rozšírenie vodovodu Za HorouVerejný vodovod
Odorín – rozšírenie kanalizácie Za HumnamiVerejná kanalizácia, odvodnenie cesty
Odorín – rozšírenie vodovodu Za HumnamiVerejný vodovod
Podolínec – rozšírenie vodovodu ul. HliníkVerejný vodovod
Podolínec – obnova kanalizácie ul. HliníkVerejná kanalizácia
Spišské Vlachy – Vodovod, obnova rozvodu ulíc Jilemnického a HviezdoslavovaVerejný vodovod
Hniezdne - Obnova vodovoduVýtlačné potrubie verejného vodovodu
Odorín – Vodovodné prípojky pre 12 RDVodovodné prípojky
Hranovnica - Kanalizačná prípojka pre Dom smútkuKanalizačná prípojka
Veľká Lomnica – Preložka ver. vodovodu a tlak. kanalizácie Verejný vodovod a verejná tlaková kanalizácia
Spišské Tomášovce - Novostavba RDVodovodná prípojka
Levoča - Apartmánový domVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Spišské Vlachy - Obnova vodovodu ulíc Partizánska a VajanskéhoVerejný vodovod
Hranovnica - Vodovodná prípojka pre požiarnu zbrojnicu Vodovodná prípojka
Levoča - Vodovodná prípojka Vodovodná prípojka
Spišská Nová Ves, Rodinný dom - novostavbaVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Hranovnica - Protipožiarne zabezpečenie obceVodovodná prípojka, Vodomerná a armatúrna šachta, Nádrž vody (podzemná) na hasenie požiarov
Hranovnica - Protipožiarne zabezpečenie obceTechnické a ekonomické poradenstvo ohľadom plánovanej stavby
Poprad - Pastoračné centrum AC na Slovensku Zbor
Poprad
Vodovodná prípojka
Rozhanovce - Výstavba rodinného domuVodovodná a kanalizačná prípojka
Reľov - Obnova zásobného potrubia a ČSČerpacia stanica (ATS) a zásobovacie potrubie verejného vodovodu
Poprad - Garáže pre techniku BROVsakovací objekt, ZTI objektu
Slovenská Ves - Rodinný domKanalizačná prípojka
Štrba – Obnova vodovodu na ul. LiptovskáVerejný vodovod
Hranovnica - Rodinný dom (existujúci)Vodovodná a kanalizačná prípojka
Tatranská Kotlina – Šumivý prameň, obnova vodovodu z objektu VZPrivádzacie a zásobovacie potrubie verejného vodovodu
Jakubany Vyšná Roveň – rozšírenie kanalizácieVerejná kanalizácia, odvodnenie komunikácie, vodovodné prípojky
Veľká Lomnica – obnova vodovodu ulica PopradskáVerejný vodovod
REZORT HÔRKA 1Rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, vodovodné a kanalizačné prípojky, ZTI objektov
Levoča – Obnova vodovodu na ul. SadováVerejný vodovod
Šuňava, Rodinný dom Kanalizačná prípojka, vsakovací objekt na zrážkové vody, ZTI objektu
Spišská Nová Ves, Rodinný dom - novostavbaVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Gerlachov – vodovod, obnova potrubia na ul. NováVerejný vodovod
Tatranská Lesná - posúdenie exist. vodovodného potrubiaOdborný posudok
Rodinný dom - novostavba, LendakVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Hranovnica – obnova vodovodu na ul. MlynskáVerejný vodovod
Tatranská Kotlina – Obnova vodovodu od škôlky po ČOV, I. etapaVerejný vodovod
Levoča – Obnova vodovodu na ul. Francisciho, II. etapaVerejný vodovod
Spišská Nová Ves – kanalizácia – obnova potrubia na ul. RybárskejVerejná kanalizácia
Rekonštrukcia klasicistického záhradného
pavilónu. Probstnerova cesta, Levoča
Vodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Rodinný dom - novostavba, Spišská Nová VesVodovodná a kanalizačná prípojka, vŕtaná studňa, ČOV, vsakovací objekt na vyčistené vody, ZTI objektu
Prístavba k rekreačnej chate - Spišské TomášovceVodovodná a kanalizačná prípojka, žumpa
Revitalizácia centra v obci KolačkovVerejná kanalizácia
Rodinný dom - existujúci (5 ks), HranovnicaVodovodná a kanalizačná prípojka
Rodinný dom - novostavba, MlynicaVodovodná a kanalizačná prípojka, vŕtaná studňa, žumpa, ZTI objektu
Rodinný dom - novostavba, Spišský HrušovVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Rodinný dom - novostavba, TrnavaVodovodná a kanalizačná prípojka, vsakovací objekt na zrážkové vody, ZTI objektu
Stará Voda, obnova vodovodu 2. etapaVerejný vodovod
Lúčka – vodovodVerejný vodovod
Vikartovce – Prepojenie vodovodu ul. Nová a LesnáVerejný vodovod
Areál kompostárne s technológiou prevzdušňovania spracovania kompostu ŠtúrovoDažďová, zaolejovaná, splašková kanalizácia a kanalizácia technolog. celku
Veľká Lomnica – obnova vodovodu, ulica TatranskáVerejný vodovod
Bytový dom Vila Vlasta – Starý SmokovecVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň TurzovkaKanalizácia technolog. celku
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň TvrdošínKanalizácia technolog. celku
Rodinný dom, p.č. 256 – Tatranská LomnicaVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Polyfunkčný objekt – Vila Bethlen, Tatranská LomnicaPrekládka a obnova vodovodu, vodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará TuráKanalizácia technolog. celku
Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v KežmarkuPrípojka a rozvod vody, kanalizácia technolog. celku, dažďová a zaolejovaná kanalizácia
Novostavba rodinného domu, Dolný HričovVŕtaná studňa a rozvod vody do RD
Odvodnenie Slavkovskej ulice, LevočaDažďová kanalizácia - vsakovací objekt
Rekonštrukcia a prístavba budovy Kaštieľ Pereš Cabaj-ČáporPrípojka a rozvod vody, dažďová a splašková kanalizácia, ZTI objektu
Rodinný trojdom (5ks) – Tatranská LomnicaVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Preložka Vodovodu – Spišská Nová VesVerejný vodovod
Obnova vodovodu - Stará VodaVerejný vodovod
Rekonštrukcia zberného strediska SS3 PZP Dolní Dunajovice, ČeskoDažďová kanalizácia
Štúdia predbežného projektu produktovodu "Limbe – Douala – Edea – Yaounde", KamerunPitný, technický (úžitkový) a protipožiarny vodovod, splašková a priemyselno-dažďová kanalizácia
Štúdia predbežného projektu produktovodu "POINTE-NOIRE-YIE-OYO-OUESSO" s odbočkou "YIE-MALOUKOU-TRECHOT", KongoPitný, technický (úžitkový) a protipožiarny vodovod, splašková a priemyselno-dažďová kanalizácia
Filtrácia plynu pre HPS Budince – Veľké KapušanyZaolejovaná kanalizácia
Skladovanie drevnej vlákniny a výroba so skladovaním drevnej štiepky - MedzevPožiarny vodovod
Skladovanie drevnej vlákniny a výroba so skladovaním drevnej štiepky - DobšináPožiarny hydrant
Zberné plynové stredisko Záhorská Ves a zapojenie sondy 3Studňa a rozvod surovej vody, splašková kanalizácia, ZTI soc.-prev. objektu
OBP na ložisku Džarkhuduk, UzbekistanPitný, technický (úžitkový), surový a protipožiarny vodovod, splašková, dažďová, zaolejovaná a priemyselná kanalizácia, ZTI areálových objektov
Plynovod PN 75, DN 800 KS 03 Veľké Zlievce - hranica SR/MR, Slovenské ĎarmotyPrekládky vodovodov
EC/13 005 - Vybudovanie spevnenej plochy na Prevádzkovom stredisku Plavecký PeterZaolejovaná kanalizácia
Rozšírenie skladovacej kapacity nafta (GAJARY–BÁDEN) – centrálny areál GAJARY („CAG“)Vodovodná prípojka
Doplnenie klimatizácie v polyfunkčnom objekte CA Gajary-BádenZTI objektu- odvod kondenzátu
Inštalácia prečerpávacej stanice zrážkových vôd na hale G pre TUS R5 a R6 na KS01 Veľké KapušanyPrečerpávacia stanica zrážkových vôd
MAT/12215 – Decentralizácia kotolne v areáli EUSTREAM, RožňavaZTI areálových objektov
Výstavba novej MSR v PS 1 BudkovceZaolejovaná kanalizácia
Nádrž na ropu bl. 28, BratislavaPrípojka požiarnej vody, chemická kanalizácia
Rekreačná chata rodiny WOROCH Vyšné RužbachyVodovodná a kanalizačná prípojka, ZTI objektu
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Swiętokrzyski Stacja redukcyjno-pomiarowa przy ul. Zygmuntówka, PoľskoKanalizácia
Výstavba novej MSR ADRIA v PS 4 TupáDažďová kanalizácia
Instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4,5,6,7,8 w El. Kozienice S.A., PoľskoPitný a protipožiarny vodovod, splašková a dažďovo-priemyselná kanalizácia, ZTI areálových objektov
VOTE – Využitie odpadového tepla na KS 01 Veľké KapušanyPreložky vodovod. a kanal. rozvodov, splašková, dažďová, zaolejovaná a priemyselná kanalizácia, čistiareň priem. vôd, pitný, požiarny a surový vodovod, vŕtaná studňa, čerp. stanica sur. vody, ZTI energohaly
Návrh hydrantovej siete centrálnej stanice PZZP LábProtipožiarny (hydrantový) vodovod
Výstavba nádrže č. 236 - 50 000 m3 v PS 1 BudkovcePožiarne rozvody vody a peny, hydrantová sieť, zaolejovaná kanalizácia
Výstavba nádrže požiarnej vody v PS 1 BudkovcePrípojka požiarnej vody
Budowa części napowierzchniowej Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) Wierzchowice etap
3,5 mld nm3, podetap 1,2 mld nm3, Poľsko
Kanalizácia, ZTI areálových objektov
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS03, Veľké ZlievcePitný a protipožiarny vodovod, splašková, dažďová a zaolejovaná kanalizácia, ZTI energohaly
Rozšírenie skladovacej kapacity nafta (GAJARY–BÁDEN) – centrálny areál GAJARY („CAG“) - 3. etapaDažďová kanalizácia
Hnedá priemyselná zóna MálinecVodovodná prípojka a rozvod vody, rozvod vody na hasenie požiarov, úprava splaškovej a dažďovej kanalizácie
Projekt LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów oil field), PoľskoSurový, pitný a protipožiarny vodovod, studne, bezpečnostné sprchy, dažďová, splašková a technologická kanalizácia, ZTI areálových objektov
SE/09306 „Výstavba VPS Gajary“Rozvod požiarnej vody
Budowa tłoczni gazu Goleniów, PoľskoPitný a požiarny vodovod, vŕtaná studňa, melioračný kanál
Výstavba administratívnej budovy GasOil Engineering a.s. PopradVodovodná prípojka, studňa, splašková a dažďová kanalizácia, ZTI areálových objektov
Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01 – Veľké KapušanyRozvod pitnej a protipožiarnej vody, dažďová, splašková a zaolejovaná kanalizácia, úprava melioračného kanála, ZTI areálových objektov
Sklad a spracovanie liehu - SereďZTI areálových objektov
Nízkotlaká parná turbína TG4 - ŽilinaVodovody a kanalizácie
Meracia stanica ropy v PS1 BudkovceZaolejovaná kanalizácia
Rekonštrukcia vodovodnej siete Nová LesnáVerejný vodovod
Závod na výrobu biodieselu LeopoldovKanalizácia
Budowa podziemnego magazynu gazu Daszewo, PoľskoVodovody a kanalizácie
Modernizacja KRNiGZ Karlino, PoľskoVodovody a kanalizácie
KGZ Czarna Sędziszowska.
Zagospodarowanie odwiertów gazowych Cierpisz 2, 3, 4, Poľsko
Vodovody a kanalizácie
Stavba č.024 Výstavba nádrže ropy č. H501, 75 000 m3 vrátane infraštruktúry v PS5 BučanyVodovody a kanalizácie
Výstavba nádrže ropy č. 232, 50 000 m3 v PS 1 BudkovceVodovody a kanalizácie
Inštalácia očných spŕch a celkových spŕch v prevádzke Chémia, KošiceZTI objektu

© 2018 - 2022 │ Ing. Šimon Stupák │ Všetky práva vyhradené