Kontakt

Ing. ŠIMON STUPÁK
autorizovaný stavebný inžinier / zodpovedný projektant
+421 911 330 619
simon.stupak@vodkan.sk


KANCELÁRIA

Námestie sv. Egídia 95 (budova INTES)
058 01 Poprad

mapa TU


ÚDAJE O PODNIKATEĽOVI /FAKTURAČNÉ ÚDAJE/

Názov: Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier
Adresa sídla: Sv. Rodiny 691/47, 059 07 Lendak

IČO: 50898001
DIČ: 1082892778

Právna forma:
105 Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Odvetvie ekonomickej činnosti – hlavná činnosť (SK NACE):
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
Ďalšie registrované odvetvia ekonomickej činnosti (SK NACE):
71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Vydané dňa:  10.05.2017 pracoviskom ŠÚ SR v Prešove

Register organizácií ŠÚ SR

© 2018 - 2022 │ Ing. Šimon Stupák │ Všetky práva vyhradené